1. Спрямувати роботу педагогічного колективу школи на практичну реалізацію законодавчих та нормативних документів, що регламентують роботу закладів освіти, на підвищення якості надання освітніх послуг; створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, виконання рекомендацій Крайових зборів керівників навчальних закладів від 27.08. 2012 року “Інформаційно-комунікаційні технології – запорука високоякісної освіти”.

 2. Здійснити необхідні організаційно-педагогічні заходи для успішного впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

 3. Продовжити модернізацію кадрової політики через удосконалення системи комплексного вивчення діяльності педагогів та активізації роботи з вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду працівників освіти.

 4. Підвищити якість роботи методичних об’єднань школи. Передбачити вивчення й впровадження досвіду вчителів школи, міста, області тощо, які мають стабільно високі результати роботи.


 5. Підвищити ефективність моніторингу якості освіти. Виробити шляхи удосконалення тієї чи іншої ділянки роботи колективу.


 6. Розробити заходи щодо сприяння успішному засвоєнню учнями навчальних програм, зосередити більшу увагу на практично-прикладне спрямування навчання.


 7. Створити шкільний банк даних тестових завдань з усіх навчальних дисциплін початкової, основної й старшої школи.


 8. Здійснювати реальні кроки щодо впровадження Державної національної програми «Сто відсотків» та переходу на ІСУО. Сприяти інформатизації навчально-виховного й управлінського процесів. Мотивувати педагогічний колектив на впровадження тестових технологій, ІКТ в освітній процес усіх ланок навчального закладу.


 9. Реалізувати профільну освіту та до профільну підготовку. Забезпечити наступність у змісті допрофільної підготовки і профільного навчання.


 10. Забезпечити здійснення інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами.


 11. Здійснювати організаційно-методичний супровід обдарованих дітей. Сприяти участі обдарованої учнівської молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях та конкурсах. Довести до відома учнів, педагогів, батьківської громадськості школи Положення Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації щодо проведення олімпіад І-ІІІ етапів (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 17.07. 2012).


 12. Популяризувати кращий досвід роботи з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітньої школи.


 13. Привести матеріально-технічну базу школи до рівня, який гарантує безпеку життя й здоров’я всіх учасників освітнього процесу.


 14. Вжити заходів щодо посилення виховного потенціалу навчального закладу, забезпечити особистісний психолого-педагогічний супровід кожного учня з метою запобігання бездоглядності, попередження правопорушень та інших асоціальних явищ. Налагодити тісну співпрацю з відділом кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Чернівецькій області.


 15. Продовжити запровадження інноваційних технологій розвитку учнівського та батьківського самоврядування. Забезпечити системний зв’язок школи з батьками через шкільний сайт, sms-повідомлення тощо.


 16. З 01.09. 2012 р. запровадити “годину психолога” 1 раз на місяць для кожного класу (лист МОНМСУ від 04.07.2012р. №1/9-488).


 17. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу учасникам навчально-виховного процесу школи. Поліпшити рівень просвітницької роботи, спрямованої на розвиток гуманістичного мислення, підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, сприяння саморозвитку особистості.