ДІЛОВОДСТВО У ШКОЛІ: ДОЗВОЛЕНО ВЕСТИ КЛАСНИЙ ЖУРНАЛ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ БЕЗ ПОТРЕБИ ДУБЛЮВАННЯ ЙОГО НА ПАПЕРІ ✍

Заклади загальної середньої освіти матимуть можливість перевести документообіг в електронну форму, відповідно до наказу МОН від 8 серпня 2022 року № 707 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 вересня 2022 за № 1029/38365).


Дозволено вести у електронній формі такі документи:

 1. класний журнал для I-IV класів;
 2. класний журнал для V-XI (ХІІ) класів;
 3. журнал обліку пропущених і замінених уроків;
 4. журнали здобувачів середньої освітиза індивідуальною формою;
 5. журнал факультативних та гурткових занять;
 6. журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 7. особові справи здобувачів освіти;
 8. алфавітну книгу здобувачів освіти;
 9. особову справу педагогічного працівника;
 10. журнал реєстрації наказів руху здобувачів освіти;
 11. накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання (про відрядження, стягнення, надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням);
 12. річний план роботи закладу освіти;
 13. розклад навчальних занять;
 14. свідоцтва досягнень здобувачів освіти тощо.

Інформаційне джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/dilovodstvo-u-shkoli