УДК 37.09
В 71
Людмила Лисогор, Сергій Берендєєв, Юлія Косенчук. Використання електронних освітніх матеріалів у освітньому процесі: сучасні підходи і технології Нової української школи. Випуск 1 : Навчально-методичний посібник. — Київ, 2023. — 117 с

Посібник містить навчально-методичні матеріали щодо таких підходів і технологій навчання Нової української школи: проєктне навчання, критичне мислення, технологія інтелект-карт, дослідницька модель 5-Е. Рекомендований для вчителів 5-11 класів і студентів педагогічних спеціальностей.

©Державна установа “УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ”
© Лисогор Людмила (природнича освітня галузь), 2022;
© Сергій Берендєєв (історична і громадянська освітня галузь), 2022;
© Юлія Косенчук (мовно-літературна освітня галузь в частині англійської мови), 2022.